Gând si sentiment

Cum este gândul conectat la sentiment, în creatie? Malchut care ridica cererea, punctul negru de lipsa, este sentimentul. Dar, acest … More